I don’t think it would be political to ask for loan just now.


 • Câu hỏi:

  I don’t think it would be political to ask for loan just now.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  political -> politic

   Political: thuộc về chính trị / politic (adj) khôn ngoan, nhận thức đúng

  Kiến thức về từ dễ gây nhầm lẫn • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ