Bài Ôn tập hình học và đo lường


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Ôn tập hình học và đo lường
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Câu 1 ( trang 108 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 2 ( trang 109 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

a) Cầu màu xanh lá cây có dạng đường cong

    Cầu màu vàng có dạng đường thẳng

    Cầu màu đỏ có dạng đường gấp khúc

b) HS tiến hành đo độ dài mỗi đoạn thẳng và tính tổng

c) Sên bắt đầu lên cầu lúc 8 giờ 15 phút

    Sên qua khỏi cầu lúc 8 giờ 30 phút

Câu 3 ( trang 109 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 4 ( trang 110 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ