Bán kính quỹ đạo dừng của eℓectron trong nguyên tử hidro ℓà


 • Câu hỏi:

  Bán kính quỹ đạo dừng của eℓectron trong nguyên tử hidro ℓà

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Bán kính quỹ đạo dừng của eℓectron trong nguyên tử hidro ℓà r0, 4r0; 9r0…với r0 không đổi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ