Biết rằng phương trình (log _{sqrt{3}}^{2}x-m{{log }_{sqrt{3}}}x+1=0) có nghiệm duy nhất nhỏ hơn (1). Hỏi (m) thuộc đoạn nào dưới đây?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Điều kiện (x>0) và (x=1) không là nghiệm của phương trình.

Đặt (t={{log }_{sqrt{3}}}x), do (x

Đặt (fleft( t right)=t+frac{1}{t}) với (tin left( -infty ;0 right)), ({f}’left( t right)=1-frac{1}{{{t}^{2}}}), ({f}’left( t right)=0)(Leftrightarrow t=-1)(Rightarrow fleft( -1 right)=-2).

BBT:

Phương trình có nghiệm duy nhất khi (m=-2).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ