Các ion nào k bị điện phân trong dãy Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32- khi ở trạng thái dung dịch?


 • Câu hỏi:

  Các ion nào không bị điện phân trong dãy Na+, K+, Cu+, Cl, SO42-, NO32- khi ở trạng thái dung dịch?


  • A.
   Na+, K+, Cl, SO42-

  • B.
   K+, Cu+, Cl, NO32-

  • C.
   Na+, Cu+, Cl, SO42-

  • D.
   Na+, K+, SO42-, NO32-

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: D

  Ion của kim loại mạnh như: K, Na, Li, Ca… và ion của các gốc muối có oxi như: SO42-, NO3 không bị điện phân.

  → Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ