Cầu Tràng Tiềnlà một công trình được xây vào thời Pháp thuộc. Tổng chiều dài của cây cầu là 402 mét và được chia làm 6 nhịp đều nhau. Vòng cung trên mỗi nhịp cầu là một phần đường tròn và có chiều dài bằng nhau. Chân mỗi nhịp cầu cao 1,85 mét và độ cao mỗi nhịplà 5,45 mét. Tính tổng chiều dài của các nhịp cầu. – Sách Toán

Cầu Tràng Tiềnlà một công trình được xây vào thời Pháp thuộc. Tổng chiều dài của cây cầu là 402 mét và được chia làm 6 nhịp đều nhau. Vòng cung trên mỗi nhịp cầu là một phần đường tròn và có chiều dài bằng nhau. Chân mỗi nhịp cầu cao 1,85 mét và độ cao mỗi nhịplà 5,45 mét. Tính tổng chiều dài của các nhịp cầu. – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ