Chi tiết giáo dục và đào tạo


Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 465 trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập, 8 trung tâm với 9.723 lớp và gần 345 nghìn học sinh các cấp. Đến cuối năm học 2020-2021, toàn ngành có gần 18 nghìn cán bộ, giáo viên, người lao động, theo định mức quy định của Bộ GD-ĐT thì Bắc Ninh còn thiếu hơn 3.100 giáo viên và hơn 1.800 nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập.

Để kịp thời tháo gỡ cho ngành GD-ĐT, HĐND tỉnh khoá XIX ban hành Nghị quyết số 17 về việc hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm học 2021-2022.
Theo Nghị quyết 17, tỉnh cho phép hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non là 1.822 nhân viên; mức chi trả cho 1 hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn là 5 triệu đồng/người/tháng; tổng kinh phí chi trả là 92,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 10 tháng/năm học, tính từ ngày 1-8-2021 đến khi kết thúc năm học 2021-2022 theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ GD-ĐT.
Nghị quyết 17 của HĐND tỉnh cũng cho phép các cơ sở giáo dục được hợp đồng lao động hơn 3.100 giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và GDTX còn thiếu so với định biên. Mức chi trả cho 1 hợp đồng lao động giáo viên mầm non là 5,19 triệu đồng/người/tháng; mức chi trả cho 1 hợp đồng lao động giáo viên Tiểu học, THCS, THPT, GDTX là 5,28 triệu đồng/người/tháng. Kinh phí chi trả trên được thay đổi khi mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được thay đổi. Tổng kinh phí chi trả hợp đồng lao động giáo viên còn thiếu so với định biên là hơn 121 tỷ đồng. Thực hiện trong 10 tháng/năm học, từ ngày 1-8-2021 đến khi kết thúc năm học 2021-2022 theo khung kế hoạch năm học của Bộ GD-ĐT.
Từ năm học 2021-2022, tổng kinh phí cho ngành GD-ĐT Bắc Ninh chi trả lương hợp đồng giáo viên các cấp và nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh là hơn 214 tỷ đồng. Trong điều kiện thiếu biên chế giáo viên và nhân viên nấu ăn, Nghị quyết 17 của HĐND tỉnh là căn cứ quan trọng giúp ngành GD-ĐT thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm học 2021-2022.
 

 

==============

Bài gốcLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ