Chị Y không có việc làm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, anh H chồng chị Y đã tự ý bán mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng mà không bàn bạc với vợ. Trong trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền nào trong các quyền dưới đây ?

Chuyển đến thanh công cụ