Cho 2 số thực (x,y) không âm thỏa mãn: ({2^{x + frac{1}{x}}} = {log _2}left[ {14 – (y – 2)sqrt {y + 1} } right]). Giá trị của biểu thức (P = left| {1 – 2(x + y)} right|) bằng – Sách Toán


DẠNG TOÁN PHƯƠNG PHÁP HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT – phát triển theo đề tham khảo Toán 2021

 

ĐỀ BÀI:

Cho 2 số thực (x,y) không âm thỏa mãn: ({2^{x + frac{1}{x}}} = {log _2}left[ {14 – (y – 2)sqrt {y + 1} } right]). Giá trị của biểu thức (P = left| {1 – 2(x + y)} right|) bằng

A. (3). 

B. (5). 

C. (1). 

D. (2).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

-Tự luận:

Áp dụng bất đẳng thức AM-AG ta có: ({2^{x + frac{1}{x}}} ge {2^{2sqrt {x.frac{1}{x}} }} = 4,forall x > 0{rm{ }}(1))

Mặt khác ta có: (14 – (y – 2)sqrt {y + 1}  = 14 – (y + 1)sqrt {y + 1}  + 3sqrt {y + 1} ).

Đặt (t = sqrt {y + 1}  ge 1).

Xét hàm: (f(t) =  – {t^3} + 3t + 1`4,t ge 1.)

(f'(t) =  – 3{t^2} + 3;f'(t) = 0 Leftrightarrow t = 1.)

Bảng biến thiên như sau:

( Rightarrow f(t) le 16)

( Rightarrow {log _2}left[ {14 – (y – 2)sqrt {y + 1} } right] le {log _2}16 = 4{rm{ }}(2))

Từvàta có dấu bằng xảy ra khi: (left{ begin{array}{l}x = frac{1}{x}\t = sqrt {1 + y}  = 1end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x = 1\y = 0end{array} right.)

Vậy: (P = left| {1 – 2(x + y)} right| = 1.)

-Tư duy + C. asio:

–Áp dụng bất đẳng thức AM-AG ta có: ({2^{x + frac{1}{x}}} ge {2^{2sqrt {x.frac{1}{x}} }} = 4,forall x > 0 Leftrightarrow x = 1).

-Ta lại có: ({log _2}left[ {14 – (y – 2)sqrt {y + 1} } right] = 4 Leftrightarrow y = 0)

Vậy: (P = left| {1 – 2(x + y)} right| = 1.)

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

1. ĐẠO HÀM g'(x)

2. DÙNG HÀM ĐẶC TRƯNG, BIẾN ĐỔI MŨ, LOGARIT ĐỂ CÔ LẬP m = g'(x)

3. Lập BBT xét dấu g'(x)

4. Dựa vào BBT xét các điều kiện thoat yêu cầu bài toán.

===========Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ