Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định; gen quy định bệnh P nằm trên NST thường


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

Xét bệnh P: Bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh → Bệnh do gen lặn.

A– không bị bệnh P; a–không bị bệnh P

Xét bệnh Q: Bố bị bệnh sinh con gái bình thường →  bệnh do gen lặn.

B– không bị bệnh Q; b– bị bệnh Q

I đúng.Vậy có thể xác định kiểu gen của 3 người: 2,7,9

II đúng, người 3: A–XBX; người 8: A–XBXb, hai người này có thể có kiểu gen giống nhau.

III đúng

Xét bên người 10:

+ Người (6) có bố mẹ dị hợp: Aa × Aa → người (6): 1AA:2Aa

+ Người (7) không mang alen gây bệnh: AA

(6) – (7): (1AA:2Aa) × AA → (2A:1a) × A → Người 10: (2AA:1Aa)XBY

Người 11 có bố bị bệnh P nên có kiểu gen Aa.

Người (8) có kiểu gen XBXb × người 9: XBY → Người 11: XBXB:XBXb

Cặp vợ chồng 10 – 11: (2AA:1Aa) XBY × Aa(XBXB:XBXb)→ (5A:1a)(XB:Y) × (1A:1a)(3XB:1Xb)

Xác suất sinh con đầu lòng là con trai và chỉ bị bệnh P là: (frac{1}{6}a times frac{1}{2}a times frac{1}{2}Y times frac{3}{4}{X^B} = frac{1}{{32}}) → III đúng.

IV đúng, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh P và Q là: (frac{5}{6}A times frac{1}{2}A times frac{3}{4}{X^B} times 1 = frac{5}{{16}})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ