Cho bốn hình sau đây:Khẳng định nào sau đây sai?


 • Câu hỏi:

  Cho bốn hình sau đây:

  Khẳng định nào sau đây sai?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  Nhắc lại khái niệm “đa diện lồi” : “Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi”.

  Do đó, hình D không phải là đa diện lồi. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ