Khẳng định nào dưới đây là khẳng định sai? 


 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

   

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Các khẳng định A, C, D đúng.

  Khẳng định B sai vì hai mặt của khối đa diện có thể có điểm chung hoặc không có điểm chung, chẳng hạn hai mặt đối nhau của hình hộp chữ nhật. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ