Cho các phát biểu sau:(a) Sục khí CO2 tới dư dung dịch NaAlO2, thu được kết tủa trắng.


 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2, thu được kết tủa trắng.

  (b) Nhỏ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4, thu được kết tủa trắng và có khí thoát ra.

  (c) Dung dịch Na2CO3 làm mềm được nước cứng toàn phần.

  (d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

  (e) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.

   Số phát biểu đúng là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  phát biểu đúng là (a), (b), (c), (d), (e) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ