Cho 200 ml dd X gồm NH4+, K+, SO42-, Cl- với nồng độ là 0,5M; 0,1M; 0,25M và a M. Biết X được điều chế bằng cách hoà tan 2 muối vào nước. Khối lượng của 2 muối là bao nhiêu?


 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dd X gồm NH4+, K+, SO42-, Cl với nồng độ là 0,5M; 0,1M; 0,25M và a M. Biết X được điều chế bằng cách hoà tan 2 muối vào nước. Khối lượng của 2 muối là bao nhiêu?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M

  ⇒ mMuối lần lượt là 6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ