Tính chất vật lí không Fe bên dưới đây?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Sắt là kim loại f

– Có màu trắng, dẻo, dễ rèn → Đáp án B sai.

– Có khối lượng lớn 7,9g/cm3, nóng chảy ở nhiệt độ 1540oC → kim loại nặng, khó nóng chảy.

– Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

– Có tính nhiễm từ

→ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ