Cho cấp số cộng (un) có u1 = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u99.


 • Câu hỏi:

  Cho cấp số cộng (un) có u1 = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u99.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT năm 2021 môn Toán lớp 12
  Đáp án đúng: B

  ({{u}_{99}}={{u}_{1}}+98d =11+98.4 =403) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ