Cho hàm số (fleft( x right),) hàm số (y=f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên Bất phương trình (fleft( x right)


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (fleft( x right),) hàm số (y=f’left( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên

  Bất phương trình (fleft( x right)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Ta có (fleft( x right)fleft( x right)-2xleft( * right).)

  Xét (gleft( x right)=fleft( x right)-2x,forall xin left( 0;2 right).)

  Ta có (g’left( x right)=f’left( x right)-2

  Do đó (*) đúng với mọi (xin left( 0;2 right)) khi và chỉ khi (mge gleft( 0 right)=fleft( 0 right).)

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Cho hình tứ diện (ABCD) có (AB,AC,AD) đôi một vuông góc (AB=6a,AC=8a,AD=12a,) với (a>0,ain mathbb{R}.) Gọi (E,F) tương ứng là trung điểm của hai cạnh (BC,BD. ) Tính khoảng cách (d) từ điểm (B) đến mặt phẳng (left( AEF right)) theo (a.)
  2. Cho hai số thực (x,y) thay đổi thỏa mãn điều kiện ({{x}^{2}}+{{y}^{2}}=2.) Gọi (M,m) lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (P=2left( {{x}^{3}}+{{y}^{3}} right)-3xy). Giá trị của (M+m) bằng
  3. Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác vuông và (AB=BC=a,AA’=asqrt{2},M) là trung điểm (BC. ) Tính khoảng cách (d) của hai đường thẳng (AM) và (B’C. )
  4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, (AB=3,BC=4,SA=2). Tam giác SAC nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và có diện tích bằng 4. Côsin của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng
  5. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông và có mặt phẳng ((SAB)) vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác (SAB) là tam giác đều. Gọi I và E lần lượt là trung điểm của cạnh AB và BC; H là hình chiếu vuông góc của I lên cạnh SC. Khẳng định nào sau đây sai?
  6. Cho hình lăng trụ (ABC.A’B’C’) có đáy là tam giác vuông cân tại (A. ) Hình chiếu vuông góc của điểm (A’) lên mặt phẳng (left( ABC right)) trùng với trọng tâm tam giác (left( ABC right).) Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng (AA’) và (BC) bằng (frac{sqrt{17}}{6}a,) cạnh bên (AA’) bằng (2a.) Tính theo (a) thể tích (V) của khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) biết (AB
  7. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 1 trong 4 phương án ở mỗi câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 6 điểm
  8. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để đồ thị hàm số (y={{x}^{3}}-8{{x}^{2}}+left( {{m}^{2}}+5 right)x-2{{m}^{2}}+14) có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục (Ox?)
  9. Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)=x{{left( x-2 right)}^{2}}left( 3x-2 right),forall xin mathbb{R}.) Số điểm cực trị của hàm số (y=fleft( x right)) bằng  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ