Một hình cầu có bán kính (6dm), người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích (V) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu (4dm). – Sách Toán

Một hình cầu có bán kính (6dm), người ta cắt bỏ hai phần bằng hai mặt phẳng song song và cùng vuông góc với đường kính để làm mặt xung quanh của một chiếc lu chứa nước (như hình vẽ). Tính thể tích (V) mà chiếc lu chứa được biết mặt phẳng cách tâm mặt cầu (4dm). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ