Cho hàm số (fleft( x right) = left{ begin{array}{l}4{x^3}{kern 1pt} + 2x + 1{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} ,,,,,,{rm{khi}}{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} x ge 04x + 1{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} & ,,,,,,,,,{rm{khi}}{kern 1pt} {kern 1pt} x

Cho hàm số (fleft( x right) = left{ begin{array}{l}4{x^3}{kern 1pt} + 2x + 1{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} ,,,,,,{rm{khi}}{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} x ge 04x + 1{kern 1pt} {kern 1pt} {kern 1pt} & ,,,,,,,,,{rm{khi}}{kern 1pt} {kern 1pt} x < 0end{array} right.), giả sử (F) là nguyên hàm của (f) trên (mathbb{R}) thỏa mãn (Fleft( 1 right) = 2).Giá trị của (2Fleft( { – 1} right) + 3Fleft( 2 right)) bằng. – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ