Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào


 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ