Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)) nằm phía trên trục hoành. Hàm số (y = fleft( x right)) thỏa mãn các điều kiện ({left( {f’left( x right)} right)^2} + f”left( x right).fleft( x right) + 4 = 0)(,fleft( 0 right) = 0,;fleft( {frac{1}{2}} right) = sqrt 3 ). Tínhdiện tích (S) là hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)) và trục hoành.  – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (left( C right)) nằm phía trên trục hoành. Hàm số (y = fleft( x right)) thỏa mãn các điều kiện ({left( {f’left( x right)} right)^2} + f”left( x right).fleft( x right) + 4 = 0)(,fleft( 0 right) = 0,;fleft( {frac{1}{2}} right) = sqrt 3 ). Tínhdiện tích (S) là hình phẳng giới hạn bởi (left( C right)) và trục hoành.  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ