Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên và có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ bên dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x} right) – 3x + 2021) trên đoạn (left[ {0;1} right]) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định trên và có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ bên dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x} right) – 3x + 2021) trên đoạn (left[ {0;1} right]) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ