Nội dung nào dưới đây giải thích không đúng về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?


 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây giải thích không đúng về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: A

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tạo điều kiện để thống nhất: chính trị, kinh tế, tư tưởng, vĕn hóa, xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

  Nó không có ý nghĩa đối với việc tạo ra điều kiện để Việt Nam ra nhập ASEAN. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ