Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x + 1} right) – 9x) trên đoạn (left[ { – 1;1} right])bằng – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) xác định và liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x + 1} right) – 9x) trên đoạn (left[ { – 1;1} right])bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ