Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên khoảng K và có đồ thị là đường cong (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm (Mleft( a;fleft( x right) right),left( ain K right).)

Chuyển đến thanh công cụ