Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên R. Đồ thị hàm số (y=fleft( x right)) như hình vẽ bên. Khi đó giá trị của biểu thức (intlimits_{0}^{4}{f’left( x-2 right)dx}+intlimits_{0}^{2}{f’left( x-2 right)dx}) bằng bao nhiêu ?

Chuyển đến thanh công cụ