Cho hàm số (y=fleft( x right).) Hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. ​ Hàm số (gleft( x right)=fleft( x+1 right)+frac{{{x}^{3}}}{3}-3x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số (y=fleft( x right).) Hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. ​ Hàm số (gleft( x right)=fleft( x+1 right)+frac{{{x}^{3}}}{3}-3x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ