Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}backslash left{ 0;,,-1 right}) thỏa mãn điều kiện (fleft( 1 right)=2ln 2) và (xleft( x+1 right).{f}’left( x right)+fleft( x right)={{x}^{2}}+3x+2). Giá trị (fleft( 2 right)=a+bln 3), với(a,,bin mathbb{Q}). Tính ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}).

Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}backslash left{ 0;,,-1 right}) thỏa mãn điều kiện (fleft( 1 right)=2ln 2) và (xleft( x+1 right).{f}’left( x right)+fleft( x right)={{x}^{2}}+3x+2). Giá trị (fleft( 2 right)=a+bln 3), với(a,,bin mathbb{Q}). Tính ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}). – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ