Tìm tập xác định D của hàm số (y = {log _3}left( {{x^2} – 4x + 3} right))


 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định D của hàm số (y = {log _3}left( {{x^2} – 4x + 3} right))

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT năm 2021 môn Toán lớp 12
  Đáp án đúng: C

  ĐK: ({x^2} – 4x + 3 > 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x > 3\
  x

  Vậy (D = left( { – infty ;1} right) cup left( {3; + infty } right)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ