Cho hình chóp (S.ABC) có đáy là tam giác đều cạnh (a). Các mặt bên(left( {SAB} right)), (left( {SAC} right)) lần lượt tạo với đáy các góc bằng (60^circ ) và (30^circ ). Biết hình chiếu vuông góc của (S) lên mặt phẳng(left( {ABC} right)) nằm trên đoạn (BC.) Thể tích khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC) có đáy là tam giác đều cạnh (a). Các mặt bên(left( {SAB} right)), (left( {SAC} right)) lần lượt tạo với đáy các góc bằng (60^circ ) và (30^circ ). Biết hình chiếu vuông góc của (S) lên mặt phẳng(left( {ABC} right)) nằm trên đoạn (BC.) Thể tích khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ