Cho hình chóp (S.ABC)có tam giác (ABC) vuông tại (B), (AB = a), góc (widehat {ACB} = 60^circ ) cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SB) tạo với mặt đáy một góc bằng (45^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABC)là: – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC)có tam giác (ABC) vuông tại (B), (AB = a), góc (widehat {ACB} = 60^circ ) cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SB) tạo với mặt đáy một góc bằng (45^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABC)là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ