Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a), (SAbot left( ABCD right)), (SB=asqrt{3}). Tính thể tích (V) của khối chóp (S.ABCD) theo (a).


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (a), (SAbot left( ABCD right)), (SB=asqrt{3}). Tính thể tích (V) của khối chóp (S.ABCD) theo (a).

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Trong tam giác vuông (SBA) ta có: (SA=sqrt{S{{B}^{2}}-A{{B}^{2}}}=sqrt{3{{a}^{2}}-{{a}^{2}}}=asqrt{2}.)

  Vậy thể tích (V) của khối chóp (S.ABCD) là (V=frac{1}{3}.{{S}_{ABCD}}.SA=frac{1}{3}.{{a}^{2}}.asqrt{2}=frac{{{a}^{3}}sqrt{2}}{3}) (đvtt). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ