Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a), cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa (SA) và mặt phẳng (left( {SBD} right)) bằng (45^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABD) bằng – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a), cạnh bên (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa (SA) và mặt phẳng (left( {SBD} right)) bằng (45^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABD) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ