Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a,) cạnh bên tạo với đáy một góc ({{60}^{0}}.) Gọi G là trọng tâm của tam giác (SBD. ) Mặt phẳng (left( alpha right)) đi qua (A,G) và song song với (BD,) cắt (SB,SC,SD) lần lượt tại (E,M,F.) Tính thể tích (V) của khối chóp (S.AEMF.)


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a,) cạnh bên tạo với đáy một góc ({{60}^{0}}.) Gọi G là trọng tâm của tam giác (SBD. ) Mặt phẳng (left( alpha right)) đi qua (A,G) và song song với (BD,) cắt (SB,SC,SD) lần lượt tại (E,M,F.) Tính thể tích (V) của khối chóp (S.AEMF.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ