Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có (AB=a,AD=b,AA’=c.) Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’.


 • Câu hỏi:

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có (AB=a,AD=b,AA’=c.) Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Vì ({{S}_{ABC}}=frac{1}{2}{{S}_{ABCD}}) nên ({{V}_{ABC.A’B’C’}}=frac{1}{2}{{V}_{ABCD.A’B’C’D’}}=frac{abc}{2}.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ