Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

+ Vì ảnh luôn là thật nên ta có (L=d+d’), với (text{d}=OA=x).

Áp dụng công thức thấu kính (frac{1}{x}+frac{1}{d’}=frac{1}{f}to d’=frac{ftext{x}}{x-f}=frac{10x}{x-10}).

+ Thay vào phương trình đầu, ta thu được (L=frac{{{x}^{2}}}{x-10}leftrightarrow {{x}^{2}}-Ltext{x}+10L=0).

Theo Viet

(begin{array}{l}
{x_1} + {x_2} =  – frac{b}{a} = L\
{x_1}.{x_2} = frac{c}{a} = 10L
end{array})

Từ đồ thị, ta thấy (text{x}=15,,cm) và (text{x}={{x}_{1}}) là hai giá trị của x cho cùng một giá trị L:

(left{ begin{array}{l}
15 + {x_1} = L\
15{{rm{x}}_1} = 10L
end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}
L = 45\
{{rm{x}}_1} = 30
end{array} right.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ