Chọn phát biểu đúng:  – Học trắc nghiệm


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đáp án đúng: B

Nhận xét các đáp án:

A. Sai, vì roto của động cơ không đồng bộ ba pha với tốc độ nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

B. Đúng ,vì tốc độ góc của động cơ không đồng bộ khong phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản

C. Sai, vì không chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay ,mà còn có dòng điện xoay chiều một pha.

D. Sai, vì vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong lòng stato của động cơ không đồng bộ ba pha chỉ thay đổi về hướng còn trị số thì không đổi.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ