có thể thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?


 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm có L = 1mH và tụ có C = 10pF. Biết tốc độ sóng điện từ 3.10m/s. Máy thu trên có thể thu được sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ