Đặt một điện áp xoay chiều (u={{U}_{o}}cos left( omega t right)


 • Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều (u={{U}_{o}}cos left( omega t right)left( V right)) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự ({{R}_{1}},{{R}_{2}}) và tụ điện có điện dung C có thể thay đổi. Biết ({{R}_{1}}=2{{R}_{2}}=50sqrt{3}Omega .) Điều chỉnh giá trị của C đến khi điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha cực đại so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa điện trở ({{R}_{2}}) và tụ điện. Giá trị ({{Z}_{C}}) khi đó là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có: (tan {{varphi }_{AB}}=frac{{{Z}_{C}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}Rightarrow {{varphi }_{AB}}={{tan }^{-1}}left( -frac{{{Z}_{C}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}} right))

  (tan {{varphi }_{{{R}_{2}}C}}=-frac{{{Z}_{C}}}{{{R}_{2}}}Rightarrow {{varphi }_{{{R}_{2}}C}}={{tan }^{-1}}left( -frac{{{Z}_{C}}}{{{R}_{2}}} right)) ;

  Xét hàm (Fleft( x right)={{tan }^{-1}}left( frac{x}{75sqrt{3}} right)-{{tan }^{-1}}left( frac{x}{25sqrt{3}} right))

  (dùng chức năng Mode 7 trong máy tính cầm tay FX570VN hoặc VINACAL)

  Start = 50; End = 200; Step =10, ta thấy F(x) có giá trị lớn nhất khi x nằm trong khoảng từ (70Omega to 80Omega ), nên ta chọn đáp án (75Omega .) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ