Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?


 • Câu hỏi:

  Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quan tâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ĐỊA

  Đáp án đúng: C

  Để khai thác lãnh thổ the chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ cần sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường, tránh làm tổn hại đến ngành du lịch.

  Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ