Đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 – Giải chi tiết các mã đề – Sách Toán


Đáp án 24 mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Mã đề: 101 – Tuyensinh247.com

1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

6. A

7. D

8. D

9. A

10. C

11. A

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. C

18. A

19. B

20. A

21. B

22. D

23. B

24. A

25. B

26. C

27. B

28. B

29. B

30. A

31. C 

32. D 

33. B 

34. B  

35. A  

36. C

37. A 

38. A

39. A

40. B

41. D

42. D 

43. B

44. A 

45. C

46. D

47. C

48. D

49. D

50. A

 

Mã đề: 102 – Tuyensinh247.com

1. C

2. D

3. D

4. D

5. A

6. A

7. C

8. C

9. C

10. A

11. B

12. D

13. A

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. C

21. D

22. D

23. C 

24. D

25. C

26. A 

27. D

28. B

29. B

30. B

31. A

32. C

33. C 

34. B

35. B

36. C

37. B

38. B 

39. B  

40. A

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.   

 

Mã đề: 103 – Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C

11. D

12. A

13. C

14. A

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. A

23. A

24. B

25. C

26. A

27. D

28. A

29. B

30. A 

31. A

32. D 

33. D 

34. B 

35. B

36. A 

37. B

38. A

39.   

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46. A

47.  

48.  

49.  

50.   

 

 

Mã đề: 104 – Tuyensinh247.com

1. B

2. C

3. D

4. C

5. C

6. D

7. C

8. B

9. B

10. B

11. C

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. A

18. B

19. A

20. D

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. A

32. D 

33. B

34. A

35. A

36. D 

37. B

38. A

39.   

40.  

41.  

42.  

43. D

44.  

45.  

46. B 

47.  

48.  

49.  

50.   

 

Booktoan.com đăng key các mã đề, đề và đáp án chi tiết sẽ post sau:

De thi chinh thuc mon Toan Ky thi tot nghiep THPT nam 2021 hinh anh 2
De thi chinh thuc mon Toan Ky thi tot nghiep THPT nam 2021 hinh anh 3
De thi chinh thuc mon Toan Ky thi tot nghiep THPT nam 2021 hinh anh 4

De thi chinh thuc mon Toan Ky thi tot nghiep THPT nam 2021 hinh anh 5
De thi chinh thuc mon Toan Ky thi tot nghiep THPT nam 2021 hinh anh 6Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ