Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?


Môn Hoá nằm trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Đây cũng là môn thi được nhiều thí sinh lựa chọn để xét tuyển đại học. Đề thi môn Hoá có 40 câu hỏi với mức độ từ dễ tới khó.

Năm 2020 đề thi môn Hoá được nhận xét có yếu tố bất ngờ vì không có câu hỏi về điện phân. Trong 40 câu hỏi thì các câu từ 1-20 luôn được đánh giá dễ, 10 câu hỏi trung bình và chỉ 10 câu hỏi có sự phân hoá trong đó nằm đặc biệt ở 4-5 câu hỏi cuối. Năm 2020, do dịch Covid-19 chương trình được tinh giản do vậy đề thi chủ tập trung chủ yếu ở lớp 12 và cũng đã tinh giản. Ngoài ra có xuất hiện kiến thức lớp 11 nhưng không đáng kể. Các câu hỏi đề thi môn Hoá luôn phù hợp dùng xét tốt nghiệp.

Sau đây là 1 mã đề thi môn Hoá năm 2020:

Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?

Năm 2019, có hơn 338.000 thí sinh dự thi môn Hoá. Đề thi có 40 câu hỏi, trong đó 20 câu hỏi đầu được đánh giá tương đối dễ. Các câu hỏi sau đi từ mức độ trung bình đến khó. Năm học này điểm trung bình môn Hoá là 5,35. Có hơn 127.000 thí sinh đạt điểm môn Hoá dưới 5. Số điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 6 điểm.

Sau đây là 1 mã đề thi môn Hoá năm 2019:

Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?

Năm 2018 đề thi môn Hoá được nhận xét nhiều kỹ năng Toán học. Đề thi có 40 câu, được sắp xếp từ dễ đến khó, từ mức độ năng lực nhận biết, thông hiểu, vận dụng cho tới vận dụng cao, theo tỷ lệ 30% – 30% – 20%-20%. Cụ thể: từ câu 41 tới 52 đều ở mức độ năng lực nhận biết (chiếm 30%), các câu ở mức độ thông hiểu chiếm 30%, các câu ở mức độ vận dụng chiếm 20% và vận dụng cao chiếm 20%. Số lượng câu hỏi có nội dung nguyên kiến thức lớp 11 là 6 câu – chiếm 15%. Ngoài ra kiến thức lớp 11 còn tích hợp vào câu hỏi với kiến thức lớp 12, nhưng tổng số câu hỏi có nội dung kiến thức lớp 11 chiếm không quá 20%.

Sau đây là 1 mã đề thi môn Hoá năm 2018:

Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?
Đề thi môn Hoá tốt nghiệp THPT 3 năm gần đây có gì đặc biệt?

Minh Anh

Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tuần sau, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó 2 ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào 7 – 8/7. Dự kiến đến ngày 26/7, điểm thi sẽ được công bố tới các thí sinh.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa học năm 2021

Đề thi môn Hóa học ở kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xây dựng để khảo sát chất lượng học sinh.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ