Để tính diện tích xung quanh của một khối cầu bằng đá, người ta thả nó vào một chiếc thùng hình trụ có chiều cao (2m), bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy bằng (0,5m) và chứa một lượng nước có thể tích bằng (frac{1}{8}) thể tích khối trụ. Sau khi thả khối cầu bằng đá vào khối trụ người ta đo được mực nước trong khối trụ cao gấp ba lần mực nước ban đầu khi chưa thả khối cầu. Hỏi diện tích xung quanh của khối cầu gần bằng với kết quả nào được cho dưới đây – Sách Toán

Để tính diện tích xung quanh của một khối cầu bằng đá, người ta thả nó vào một chiếc thùng hình trụ có chiều cao (2m), bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy bằng (0,5m) và chứa một lượng nước có thể tích bằng (frac{1}{8}) thể tích khối trụ. Sau khi thả khối cầu bằng đá vào khối trụ người ta đo được mực nước trong khối trụ cao gấp ba lần mực nước ban đầu khi chưa thả khối cầu. Hỏi diện tích xung quanh của khối cầu gần bằng với kết quả nào được cho dưới đây – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ