Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm = ….. dam


 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm = ….. dam

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: A

  1hm = 10 dam

  Số cần điền vão chỗ chấm là: 10 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ