Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1km = ….. m


 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1km = ….. m

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: C

  1km = 1000 m

  Số cần điền vào chỗ chấm là: 1000 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ