Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 và y = 2x là:


 • Câu hỏi:

   Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = xvà y = 2x là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hoành độ giao điểm:

  (begin{array}{l}
  {x^2} = 2x Leftrightarrow {x^2} – 2x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  x = 2
  end{array} right.\
  S = int_0^2 {left| {{x^2} – 2x} right|dx = } int_0^2 {left( {2x – {x^2}} right)dx = left( {{x^2} – frac{{{x^3}}}{3}} right)left| {_0^2 = } right.frac{4}{3}} 
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ