Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (e + 1)x và y = (1 + ex)x là:


 • Câu hỏi:

  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = (e + 1)x và y = (1 + ex)x là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Phương trình hoành độ giao điểm:

  (begin{array}{l}
  left( {e + 1} right)x = left( {1 + {e^x}} right)x Leftrightarrow xleft( {{e^x} – e} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
  x = 0\
  x = 1
  end{array} right.\
  S = int_0^1 {left| {left( {e + 1} right)x – left( {1 + {e^x}} right)x} right|} dx = int_0^1 {left[ {left( {e + 1} right)x – left( {1 + {e^x}} right)x} right]} dx\
   = int_0^1 {xleft( {e – {e^x}} right)dx}  = frac{e}{2} – 1
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ