Điều 58, 59 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội qui định cử tri phải tự mình đi bầu, không được bầu bằng cách gửi thư. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến chỗ ở của cử tri. Qui định này nhằm đảm bảo nguyên tắc nào trong bầu cử ?

Chuyển đến thanh công cụ