N và K đều điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và bị Cảnh sát giao thông dừng xe để xử lý vi phạm. N đã gọi điện cho chú của mình là Phó chủ tịch quận nhờ can thiệp với cảnh sát giao thông để không bị xử lý. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả N và K. Trong trường hợp này, cách giải quyết của cảnh sát giao thông đã đảm bảo bình đẳng về

N và K đều điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ và bị Cảnh sát giao thông dừng xe để xử lý vi phạm. N đã gọi điện cho chú của mình là Phó chủ tịch quận nhờ can thiệp với cảnh sát giao thông để không bị xử lý. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông vẫn kiên quyết ra quyết định xử phạt hành chính đối với cả N và K. Trong trường hợp này, cách giải quyết của cảnh sát giao thông đã đảm bảo bình đẳng về – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ