Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như hình vẽ sau?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

BBT trên là của đồ thị hàm đa thức bậc ba dạng (y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+dleft( ane 0 right).)

Nhánh cuối cùng của đồ thị đi lên nên (a>0,) do đó loại đáp án A. 

Thay (x=0Rightarrow c=2) (do đồ thị hàm số đi qua điểm (0; 2)) nên loại đáp án C. 

Hàm số có 2 điểm cực trị (x=0,x=2) nên loại đáp án C, do (y’ = 3{x^2} + 6x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x = 0\
x = – 2
end{array} right..)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ